• 29. јануара 2020.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ченеју, која почиње између кп 440/8 и кп 439/34, иде дуж кп 439/33, кп 4446/2, кп 4445/1, кп 4452, кп 4455 и завршава се између кп 2621 и кп 2658/3, све у КО Ченеј и предлога Месне заједнице „Ченеј“ да се на описаном локалитету утврди продужетак Улице Косте Нађа
2. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ченеју, која почиње између кп 2918/2 и кп 2917/1, иде дуж кп 4192, кп 4193 и завршава се између кп 2514/2 и кп 441/2, све у КО Ченеј и предлога Месне заједнице „Ченеј“ да се на описаном локалитету утврди продужетак Улице партизанске
3. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ченеју, која почиње између кп 4585 и кп 1582, иде делом кп 4200, кп 4199, кп 4198/2 и завршава се између кп10282 и кп 1026/2, све у КО Ченеј и предлога Месне заједнице „Ченеј“ да улица на описаном локалитету добије назив Улица змајевачки друм
4. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ченеју, која почиње од границе са насељеним местом Нови Сад, између кп 3809 и кп 4174/2, иде целом дужином кп 4191 и завршава се код границе са насељеним местом Бачки Јарак, код кп 3483/2, све у КО Ченеј и предлога Месне заједнице „Ченеј“ да улица на описаном локалитету добије назив Улица темерински пут
5. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици у Ченеју, која почиње између кп 3825/1 и кп 3856/1, иде целом дужином кп 4556, кп 4555 и завршава се између кп 3813 и кп 3814, све у КО Ченеј и предлога Месне заједнице „Ченеј“ да улица на описаном локалитету добије назив Улица огледних поља
6. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 10 у Новом Саду
7. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 12 у Новом Саду
8. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 13 у Новом Саду
9. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 17 у Новом Саду
10. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 21 у Новом Саду
11. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 26 у Новом Саду
12. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 31 у Новом Саду
13. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 34 у Новом Саду
14. Разматрање предлога Републичког геодетског завода за давање назива улици Сајлово 38 у Новом Саду
15. Разматрање захтева Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад за давање назива улици у Новом Саду, парцеле бр. 540/41, 540/38 и 540/52, све КО Нови Сад IV, поводом захтева Грађевинске дирекције Србије и СПВ ДУНАВ ДОО за доделу кућних бројева