• 9. децембра 2019.
  • 08:00
  • Мала сала (II спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину
2. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину
3. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада