• 4. децембра 2023.
  • 08:30
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

  1. Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину
  2. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2023. годину
  3. Предлог одлуке о прихватању преноса права јавне својине Републике Србије на покретним стварима на Град Нови Сад, без накнаде