• 18. фебруара 2019.
  • 10:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада
2. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину
3. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад
4. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад
5. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  „Лисје“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад