• 22. новембра 2019.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о Комуналној милицији
2. Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умaњење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2020. години
3. Предлог одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период од 2019-2028. године
4. Предлог одлуке којом се предлаже отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада