• 17. априла 2024.
 • 11:00
 • Плава сала (I спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
 2. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години за период јануар-децембар 2023. године
 3. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину
 4. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активност Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 5. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 6. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 7. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 8. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину, за период I – XII године
 9. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 10. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 11. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину
 12. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 13. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 16. Предлог решења о престанку важења Решења Скупштине Града Новог Сада, број: 418-2/94-I-2-9 од 17.02.1994. године и број: 418-53/94-I-2-9 од 21. и 26.09.1994. године
 17. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
 18. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о усвајању Извештаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 1. јануара 2023. године