• 24. јуна 2022.
  • 10:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду
2. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину
3. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину
4. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину
5. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину
6. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину
7. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2022. годину
8. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину
9. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2022. годину
10. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2022. годину
11. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2022. годину
12. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин за 2022. годину
13. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2022. годину
14. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Културног центра “Руменка”, Руменка за 2022. годину
15. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар “Кисач”, Кисач за 2022. годину
16. Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра Новог Сада, Нови Сад
17. Предлог решења о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада , Нови Сад
18. Предлог решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад
19. Предлог решења о давању сагласности на Статут Музеја Града Новог Сада, Петроварадин
20. Предлог решења о давању сагласности на Статут Стеријиног позорја, Нови Сад
21. Предлог решења о давању сагласности на Статут Позоришта младих, Нови Сад
22. Предлог решења о давању сагласности на Статут „Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад
23. Предлог решења о давању сагласности на Статут Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад
24. Предлог решења о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад
25. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин
26. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог
27. Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Руменка
28. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач
29. Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела „Човек јелен“ у Новом Саду
30. Предлог решења о престанку дужности и именовању члана одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“
31. Разматрање мишљења Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада поводом поднете Иницијативе Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за постављање скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом Саду
32. Разматрање иницијативе Историјског архива Града Новог Сада, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за подизање споменика др Јовану Ђорђевићу у Новом Саду
33. Разматрање мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад поводом поднете Иницијативе Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ за постављање  спомен – обележја посвећено Митру Суботићу Суби у Новом Саду