• 11. децембра 2018.
  • 10:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог плана детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом Саду
2. Предлог плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду
3. Предлог плана детаљне регулације спортског парка и југоистичне зоне у насељу Садови у Петроварадину
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику)
5. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута)
6. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу Булевара краља Петра I и Руменачке улице)
7. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша)
8. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину
9. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности капитала ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад са стањем на дан 01.01.2018. године