• 15. октобра 2019.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог плана генералне регулације простора за део подручја Адице у Новом Саду
2. Предлог плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду
3. Предлог плана детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Поликлинике, у оквиру Клиничког центра Војводине)
5. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Медицинске школе „7. април“ и други)
6. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I)
7. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду
8. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
9. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, североисточно од планиране обилазнице у Ветернику
10. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима уз Улицу Школска у Ветернику
11. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела подручја Алибеговца, југоисточно од пута на катастарској парцели број 4497 КО Петроварадин у Петроварадину
12. Предлог одлуке о измени Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке
13. Предлог одлуке о финансирању програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2019. години