• 4. децембра 2023.
  • 13:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

  1. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину
  2. Предлог одлуке о Програму стамбене подршке доделом станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Кисачка број 55
  3. Предлог одлуке о умањењу обавеза плаћања комуналних услуга борцима у 2024. години
  4. Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2024. години
  5. Извештај о реализацији Одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад
  6. Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину
  7. Анализа „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2022. године“ Института за јавно здравље Војводине