председник:
ЉУБОМИР ЛАСИЦА

члан/чланица:
ДУШАНКА ЂОКИЋ
ВЕРИЦА РАКИЋ
САША БАРАЋ
МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ