председник:
ДАНИЈЕЛ ТОМАШЕВИЋ

заменица председника:
ДРАГАНА КАПУН

члан/чланица:
МИРОСЛАВ РАЛЕВИЋ
ВОЈИСЛАВ ПЕРИЋ
Мр ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ
Др САВО РОНЧЕВИЋ
ВЕСЕЛИН СТРАЈНИЋ
МОМИР ЈЕЛИЋ
НЕВЕНКА ЗУБАНОВ

заменици чланова/чланица:
НИКОЛА РАДМАН
ИГОР МАРАШ
МАРИЈАН САБЉАК
САВА АЛЕКСАНДРОВИЋ
СВЕТО МИЈИЋ
МИЋО ПАНТИЋ
ВОЈИСЛАВ ПАВКОВ

секретарка:
ЈЕЛЕНА БАРДАК

заменица секретарке:
ТАТЈАНА ЂУКИЋ