председник:
СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ

заменица председника:
ЈЕЛЕНА АЋИМОВИЋ

члан/чланица:
Доц. др МИРОСЛАВ КОПАЊА
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ
БОГДАН КОЛАРСКИ
АЛЕКСАНДАР БУЈИЋ
НЕГОВАН МИТКОВИЋ
Др ВЕЉКО КРСТОНОШИЋ
САША НОВАКОВИЋ
СИНИША КРЕСОЈЕВИЋ
МАРКО ЈОВАНОВИЋ