Савет за комуналне делатности разматра предлоге одлука и других општих аката из области комуналних делатности, питања која се односе на изградњу, одржавање и коришћење комуналних објеката, снабдевање грађана водом и другом енергијом, комунални ред, одржавање чистоће и зеленила, заузећа јавних површина, постављање мањих монтажних објеката, питања уређивања и коришћења грађевинског земљишта. Разматра предлоге одлука и других општих аката из области саобраћаја и путева, као и сва питања која се односе на градски и мирујући саобраћај,изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева у насељима. Прати рад и остваривање делатности јавних комуналних и других јавних предузећа у комуналној области и области саобраћаја и путева и других јавних служби у овим областима чији је оснивач Град, као и развој општег информационог система Града.

председник:
СИНИША ТРКУЉА

заменик председника:
СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ

члан/чланица:
СНЕЖАНА МУШИЦКИ
ПАПИШТА ЕНДРЕ
АЛЕКСАНДАР ПРИБИЋ
ЉИЉАНА РЕСАНОВИЋ
ДРАГАН ХЕМОН
ЗОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ
МИЛОШ СКЕНЏИЋ
ЂОРЂЕ МИЛИЋ