председница:
МАРИЈА МИЛАНКОВИЋ (представница српског народа)

заменица председнице:
ЕДВИНА ЕРДЕДИ (представник мађарске националне мањине)

члан/чланица:
ПРЕДРАГ ОБРАДОВИЋ (представник српског народа)
БРАНКА МАКСИМОВИЋ (представница српског народа)
ДРАЖЕН СИМИЋ (представник српског народа)
NOORI-PAL AL-BAIATI (представник српског народа)
МАРТА НАЂ (представница мађарске националне мањине)
Мр ДАРКО ВУКОВИЋ ((представник хрватске националне мањине)
МИЛОМИР ШАЈТОШ (представник русинске националне мањине)
ЈАРМИЛА АГАРСКИ (представник словачке националне мањине)