председница:
МАЈА ЧЕРЕМИЏИЋ ШАИНОВИЋ, представница српског народа

заменица председника:
ЕДВИНА ЕРДЕДИ, представница мађарске националне мањине

члан/чланица:
БРАНКА МАКСИМОВИЋ, представница српског народа
ДРАЖЕН СИМИЋ, представник српског народа
NOORI-PAL AL-BAIATI, представник српског народа
МАРТА НАЂ, представница мађарске националне мањине
Мр ДАРКО ВУКОВИЋ, представник хрватске националне мањине
МИЛОМИР ШАЈТОШ, представник русинске националне мањине
ЈАРМИЛА АГАРСКИ, представница словачке националне мањине