председница:
МАРИЈА МИЛАНКОВИЋ (представница српског народа)

заменица председнице:
ЕДВИНА ЕРДЕДИ (представница мађарске националне мањине)

члан/чланица:
ВЕЛИБОР БАЦКОВИЋ (представник српског народа)
БИЉАНА СТАМЕНКОВИЋ (представница српског народа)
ВИОЛЕТА ПАЛАЧКОВИЋ (представница српског народа)
БРАНКА МАКСИМОВИЋ (представница српског народа)
ЕЛВИРА МОШНАК (представница мађарске националне мањине)
ГОРДАНА ЈЕРКОВИЋ (представница хрватске националне мањине)
МИЛОМИР ШАЈТОШ (представник русинске националне мањине)
МИРОСЛАВ БРНА (представник словачке националне мањине)