Савет за заштиту животне средине разматра предлоге одлука, других општих аката и друга питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које могу угрозити или угрожавају животну средину.

председник:
БОЈАН ВУЛИН

заменик председника:
САША ПЕЈАНОВИЋ

члан/чланица:
МИОДРАГ СЕКУЛИЋ
МАРИЈАНА СТЕЈИН
БАНЕ СВИТЛИЦА
ДУШАН БРКИЋ
ЈЕЛЕНА РОВЧАНИН
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ
АДРИЈАНА ЗАГОРАЦ
НЕМАЊА ЈАНКОВИЋ
ОЛГА ВЕСЕЛИНОВ
КРИСТИНА ПУПОВАЦ
ИВАНА БАКМАЗ