Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматра питања из области обезбеђивања и остваривања друштвене бриге за јавно здравље и здравствене заштите од интереса за грађане на територији Града. Савет разматра питања која се односе на уређивање остваривања социјалне заштите, мере за ублажавање сиромаштва, као и за остваривање подршке деци и породици и прати рад установа социјалне и дечије заштите, као и сва друга питања из ове области. Савет разматра питања која се односе и на задовољавање потреба и остваривање права бораца, инвалида и чланова њихових породица, као и сва друга питања из ове области.

председница:
МИРКА ЛУКИЋ-ШАРКАНОВИЋ

заменица председнице:
ЛЕНА НЕШОВИЋ

члан/чланица:
ГОРАН ЂОКИЋ
ЉУБОМИР СТАНИШИЋ
Др НЕМЕТ ЂЕНЂИ
МИРОСЛАВ ИЛИЋ
МАРКО МИЛОВИЋ
БОРИСЛАВКА ДРАГИШИЋ
МИЛИЦА РОДИЋ
ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ
ЖИВОРАД АРСИЋ