Чланови Савета за културу прихватили су данас већином гласова Предлог Стратегије културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Стратегија културног развоја Града Новог Сада представља плански документ којим Града Нови Сад, на основу претходне анализе стања на пољу културе, одређује основне поставке и стратешке правце културног развоја Града, дефинише принципе вођења културне политике, препознаје кључне носиоце културног развоја и предвиђа инструкнете за његово подстицање.

Према Предлогу, Стратегије као документ настоји пре свега да усклади постојеће механизме и интрументе културне политике са потребама актера у култури и грађанима и грађанкама, и да понуди решења за уочене проблеме. Задаци Стратегије су да препозна и дефинише приоритетна стратешка усмерења, као и кључне проблеме и правце решавања сваког од њих, да дефинише основне дугорочне правце културног развоја Града, усклађене са другим релевантним друштвеним и политичким областима, да одреди приоритетне јавне интересе у пољу културе, да одреди инструменте остваривања тих интереса и препозна актере у области културе и другим областима, који доприносе остваривању тих интереса и да одреди начине праћења, евалуирања и усклађивања стратешког деловања с актуелним потребама кључних актера.

На данашњој седници, чланови Савета су већином гласова прихватили иницијативу Градског одбора “Савеза војвођанских Мађара” за подизање споменика невиним жртвама у Новом Саду, године 1944/1945.