Савет за младе Скупштине Града Новог Сада је на данашњој седници разматрао и прихватио без примедби Предлог одлуке о приступању Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе.

На основу Статута Града Новог Сада, којим је уређено да Скупштина доноси одлуку о сарадњи са другим градовима и општинама, невладиним организацијама и хуманитарним организацијама, као и да Град, преко својих органа, уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе, оснива канцеларије за младе и ствара услове за омладинске организације, Савет за младе предлаже да Скупштина на својој следећој седници донесе Одлуку о приступању Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе.

Национална асоцијација локалних канцеларија за младе основана је од стране 56 канцеларија за младе у марту 2014. године, а данас има у свом саставу 75 чланица (градова, општина и градских општина). То је самостална, нестраначка, невладина и непрофитна организација основана на неодређено време ради остваривања опште корисних циљева из области развоја и унапређења локалне омладинске политике и остваривања других заједничких интереса у овој области.

Циљ сарадње Града Новог Сада и Националне асоцијације локалних канцеларија за младе је унапређење правног оквира и општих услова за развој локалног институционалног система омладинске политике у Републици Србији, развој и унапређење локалне омладинске политике у градовима и општинама на територији Србије кроз рад локалних канцеларија за младе у складу са принципима Европске уније, као и остваривање заједничких интереса, побољшање капацитета општина и градова за остваривање надлежности и пружање услуга младима.