На данашњој седници Савета за особе са посебним потребама разматран је Извештај ЈП “Урбанизам” о активностима које су предузете до 21. септембра 2016. године у вези са уклањањем архитектонских баријера, постављањем звучних семафора и о начину контроле примене стандарда приступачности од стране инвеститора на стамбеним и пословним објектима у смислу примене Стратегије приступачности Града Новог Сада.

Након краће расправе прихваћен је закључак да је неопходно да Савет упути допис ЈП “Урбанизам” са питањем да ли постоји могућност да се инвеститори обавежу да приликом изградње објеката воде рачуна о приступачности и које се мере предузимају уколико се то не поштује. Такође је одлучено да се упути допис Заводу за заштиту споменика културе са питањем каква се процедура примењује уколико постоји потреба да се објекти који су под заштитом прилагоде у смислу приступачности. Као конкретан пример, навешће се објекат у којем се налази Диспaнзeр зa сaoбрaћajну мeдицину “Сигнал” на Tргу цaрицe Mилицe  где не постоји рампа за прилаз колицима.

На седници је изнето и мишљење да су рампе за приступачност и у стамбеним и у пословним објектима веома корисне, не само за особе са инвалидитетом, већ и за колица са бебама, као и за старије особе које се отежано крећу.