ika_6842Председник Скупштине Града Новог Сада Здравко Јелушић присуствовао је и  поздравио организаторе и учеснике семинара на тему: „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“ који је Агенција за борбу против корупције организовала данас у Скупштини Града.

-Захваљујем се што ћете нас упутити и разјаснити нам све могуће недоумице у вези са обавезама функционера у области спречавања сукоба интереса и пријављивања имовине и прихода, рекао је председник Јелушић и додао да често дође до неспоразума, јер се нису добро протумачиле одредбе закона или због недовољне упућености у сам поступак.

Агенција за борбу против корупције, у складу са својим годишњи

ika_6836

м програмом рада, одржава у више градова и општина у Србији, током октобра и новембра семинаре који су намењени функционерима, односно свим изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републи

ке Србије, аутономне покрајине, јединице локалне

самоуправе и у органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и

других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).