На данашњој седници разматран је и већином гласова усвојен Предлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Парк Института у Сремској Каменици“ заштићеним подручјем.

Због утврђених вредности које поседује „Парк Института у Сремској Каменици“ спада међу вредније објекте вртне архитектуре из друге половине ХХ века. Заштита природних вредности овог парка датира од 1976. године када га је Скупштина Општине Нови Сад ставила под заштиту као Регионални парк под именом „Парк Института за туберкулозу и грудне болести у Сремској Каменици“.

Покрајински завод за заштиту природе је након доношења Закона о заштити природе приступио изради ревизије природних и створених вредности овог заштићеног подручја и утврдио да „Парк Института у Сремској Каменици“, због значаја за стварање повољне микроклиме, побољшање квалитета ваздуха и животне средине, испуњава услове за заштиту као Споменик природе – заштићено подручје од локалног значаја, треће категорије. Овом ревизијом обухваћена је већа површина у односу на првобитно заштићену, односно, уместо досадашњих 26ха, за заштиту је предложено 35ха 30 ари и 48м2.

Предлог ове одлуке биће упућен на даље разматрање и усвајање на следећој седници Скупштине Града.

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).