Чланови Савета за статутарна питања и локалну самоуправу на данашњој седници утврдили су већином гласова Предлог решења о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о изгледу и употреби грба, заставе и назива Града Новог Сада. Према Предлогу решења, задатак Комисије је да утврди еталон (изворник) грба Града Новог Сада, утврди еталон (изворник) заставе Града Новог Сада, утврди начин употребе и истицања грба и заставе и употребу назива Града Новог Сада и изради Нацрт одлуке о употреби грба, заставе и назива Града Новог Сада.

Према Предлогу решења, Комисија има председника и четири члана, који се именују из реда истакнутих стручњака из области хералдике, историје, графичких комуникација и уметности, а предложено је да за председника Комисије буде именован историчар и директор Историјског архива Града Новог Сада Петар Ђурђев, док су за чланове предложени историчар-кустос и директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада мр Синиша Јокић, професор графичких комуникација на Академији уметности у Новом Саду др Дарко Вуковић, професор на Департману за историју Филозофског факултета у Новом Саду др Владан Гавриловић и продекан Академије уметности у Новом Саду проф. др Дубравка Лазић. Предлогом је предвиђено да председник и чланови Комисије задатке изврше без накнаде. Прихваћени Предлог упућен је Скупштини Града Новог Сада на разматрање.