На данашњој седници Савета за особе са посебним потребама разматрани су Извештај Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, поводом процедуре у вези са поштовањем стандарда приступачности и њихове примене на објекте од значаја за градитељско наслеђе Града Новог Сада  и Извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ о активностима које су предузете у вези са уклањањем архитектонских баријера, постављањем звучних семафора и о начину контроле примене стандарда приступачности од стране инвеститора на стамбеним и пословним објектима у смислу примене Стратегије приступачности Града Новог Сада.

У Извештају Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада се наводи да они, у складу са својим надлежностима, издају Услове и мере техничке заштите и дају сагласност на пројекте у сарадњи са Тимом за приступачност Града Новог Сада. Констатују да, нажалост, већина објеката још увек није приступачна, али да се чине напори, у сарадњи са другим јавним предузећима, да се приступачност повећа.

Први звучни уређаји на семафорима за слепа и слабовида лица су постављени 2002. Године на захтев Градске организације слепих и слабовидих Новог Сада на 8 локација у граду. Након само пар година вандали су уништили све ове уређаје, па се константно ради на постављању нових звучних семафора и уређаја са дисплејом бројача пешачког времена.  Завршено је постављање на 11 раскрсница са укупно 72 нова уређаја,а тренутно је у току постављање 96 комплета звучних уређаја, који ће бити постављени на 12 раскрсница. Приликом пројектовања и изградње објеката, у циљу што оптималнијег прилагођавања градског простора особама са посебним потребама, настоји се омогућавање несметаног кретања и приступа особа са инвалидитетом, деци и старијим особама-каже се у Извештају ЈП „Завод за изградњу Града“.