Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад уступиће на привремено коришћење једно санитетско возило Дому здравља Доња Гуштерица са седиштем у Општини Липљан за потребе превоза пацијената. С обзиром да ова установа тренутно располаже само једим оваквим возилом, што је недовољно и отежава пружање адекватне здравствене заштите, чланови Савета једогласно су прихватили Предлог закључка о давању на привремено коришћење покретне ствари Општини Липљан за потребе Дома здравља Доња Гуштерица.

На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини представници Института за јавно здравље Војводине представили су Анализу „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2015. године“ у којем је, између осталог, наведено да становништво Новог Сада спада у демографски старо становништво, да је стопа морталитета неповољна, а стопа наталитета ниска, што има за резултат низак природни прираштај. Водећи узроци смртности становништва су хроничне незаразне болести-кардиоваскуларне болести, малигне и болести система за дисање, које чине укупно 81,6% морталитета. Стопа смртности одојчади као једног од најзначајнијих индикатора здравственог стања становништва имала је ниске вредности и указује на добру здравствену заштиту мајке и детета.

Чланови Савета разматрали су и усвојили и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2016. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2016. годину.