На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања разматран је и већином гласова је прихваћен Предлог одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга.

Предлогом одлуке је предвиђено да Град овласти ЈКП „Стан“ да изабере најбољег приватног партнера-понуђача с којим ће Град и ЈКП „Стан“ склопити уговор о јавно-приватном партнерству, без елемената концесије, на период не дужи од десет година. Предлог је да „Стан“ са приватним партнером оснује друштво посебне намене (ДПН) и да му се повери обављање комуналних делатности одржавања и поправки стамбених зграда, јавног осветљења и пружање димничарских услуга, а да оснивачки улози у ДПН буду у сразмери 70% према 30% у корист приватног партнера. Приватни инвеститор требало би да обезбеди средства за отпремнине за вишак запослених, јер тренутно „Стан“ има 249 радника, а по градској одлуци треба да има 137. Такође, инвеститор би морао да исплати сва дуговања и неизмирене обавезе које су на дан 31. децембра 2015. године износиле око 822 милиона динара плус трошкови за око 300 покренутих судских спорова.

Предлог одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга биће сутра и на дневном реду седнице Скупштине Града где ће одборници донети коначну одлуку.