На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини расправљало се о Предлогу решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад и Предлогу решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2016. годину.

На предлог закуподавца Хемофарм АД Вршац раскинут је уговор о закупу пословних просторија које су се налазиле на адреси Руменачка 1, те је седиште Апотеке привремено премештено на локацију Народног фронта 10. С тим у вези потребно је извршити измену Статута Апотеке Нови Сад у делу који се односи на седиште Апотеке.

Измене Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2016. годину извршене су у делу инвестиционих активности и текућег одржавања, јер су ребалансом буџета за 2016. годину обезбеђена додатна средства у износу од 2 милиона динара за инвестиционе активности, а пренаменом средстава између текућих и капиталних трансфера у износу од 2.244.300,00 динара. Додатна средства намењена су за израду пројектне документације за санацију и реконструкцију здравственог објекта Дома здравља „Нови Сад“ на Булевару цара Лазара што је предуслов за обезбеђење бесповратних средстава за које је Град конкурисао код Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије за радове на наведеном објекту, а преостала потребна средства обезбеђена су прерасподелом средстава након окончаних поступака јавних набавки Дома здравља и остварених уштеда.

Ови предлози решења биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.