Пред чланицама и члановима Комисије за представке и предлоге данас су свој проблем изложили представници Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије. У свом обраћању указали су на тешку материјалну ситуацију у којој се налазе ратни ветерани, а нарочито супруге преминулих ратних ветерана, од којих многи примају само социјалну помоћ. С тим у вези затражили су одобравање попуста у висини 30% од укупног задужења, код плаћања рачуна ЈП „Информатика“ и ЈКП „Водовод и канализација“ и одобравање годишње карте за све линије градског и приградског превоза. Попуст за комуналне услуге би се односио на ратне ветеране и на породице преминулих ратних ветерана, а годишње карте би користили ратни ветерани лично и супруге преминулих ратних ветерана. Као образложење ових својих захтева они су навели пример Града Београда и Суботице који су одобрили сличне попусте, а истакли су да је и Нови Сад одобрио попусте у висини 50% за плаћање комуналних услуга, али само за ратне војне инвалиде.

На седници је разматран и одговор Градске управе за комуналне послове који се односи на Информацију о статусу гробних места на Градском гробљу у Новом Саду, а везано за представку Друштва за русински језик, књижевност и културу да се гробна места истакнутих песника ослободе плаћања накнаде за њихово одржавање. Из Градске управе су одговорили да су, важећом одлуком, само гробна места на Спомен гробљу и гробна места у којима су сахрањени народни хероји ослобођена ових накнада, а да Алеја заслужних грађана на Градском гробљу у Новом Саду не постоји. ЈКП „Лисје“, коме је поверено обављање погребне делатности од стране Оснивача, предложило је да Град размотри могућност изградње Алеје заслужних грађана на Градском гробљу, формирања посебног органа који ће утврдити критеријуме за доделу статуса заслужног грађанина, као и начин регулисања обавеза по питању одржавања алеја, односно гробних места. На тај начин би се трајно решио и дефинисао проблем статуса грађана Новог Сада који су дали посебан допринос развоју Града из различитих области друштвеног деловања.