На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), Градска управа за опште послове Града Новог Сада објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани да је део бирачког списка за подручје Града Новог Сада за изборе за председника Републике, расписане за 2. април 2017. године, изложен у седишту Градске управе за опште послове Града Новог Сада, Нови Сад, Трг младенаца бр. 7 и да могу извршити увид и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку, до закључења бирачког списка односно до 17. марта 2017. године. Од 17. марта до 30. марта 2017. године, упис, брисање, измене и допуне или исправке бирачког списка обављаће се на основу решења Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

У бирачки списак се, у складу са законом, уписује лице које има бирачко право, односно пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије, као и малолетно лице које ће бирачко право стећи најкасније 2. априла 2017. године, према месту пребивалишта.

За изборе за председника Републике за бирача са боравиштем у иностранству, по поднетом захтеву, биће уписан податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству на основу решења Градске управе уколико има пребивалиште на подручју Града Новог Сада. Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству подноси се најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 11. марта 2017. године, преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије. Овај податак у бирачки списак уписује Градска управа по месту последњег пребивалишта бирача пре одласка у иностранство, односно према последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Грађани могу поднети захтев Градској управи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 11. марта 2017. године, да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, уз одговарајуће доказе подноси се Градској управи за опште послове у времену од 7,30 до 15,30 часова.