Чланови и чланице Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници разматрали су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину.

Програмом рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2017. годину обухваћени су показатељи плана здравствених услуга за текућу годину, активности на превенцији здравља, показатељи квалитета рада и процеса акредитације у 2017. години, праћење резултата рада на основу капитационе формуле, регистрације осигураника, стратешки план, план кадрова, едукација запослених, безбедност на раду, евиденција возног парка, програм инвестиционих активности и текућег одржавања и финансијски план за 2017. годину.

Превентивне активности планиране су у циљу очувања и заштите здравља грађана, усмерене нарочито на рано откривање хроничних незаразних болести, спровођење скрининга за рано откривање рака дојке, грлића материце и рака дебелог црева, повећани обухват деце са превентивним и контролним прегледима у свим годинама живота, праћење раста и развоја деце са ризицима по здравље, вакцинацију, ултразвучне прегледе у доби одојчади, као и васпитање за здравље у Саветовалишту за младе, а куративне услуге спроводиће се у циљу благовременог лечења болесних и рехабилитације.

Програм рада у 2017. години реализоваће се са укупно 1.440 запослених, од којих су 1.192 здравствени радници, 29 здравствени сарадници и 219 немедицински радници.

У циљу обезбеђења високог нивоа здравствене заштите становништва на територији града планирани су издаци за набавку основних средстава из буџета Града и из сопствених средстава Дома здравља, тако да они према Плану прихода и примања и расхода и издатака за 2017. годину износе 61.153.000 динара. У Програму инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља за 2017. годину из средстава буџета Града исказана су планирана средства по активностима у укупном износу од 51.930.000 динара. Финансијским планом ове здравствене установе планирани су расходи у висини планираних прихода у износу од 1.827.964.000 динара, односно, пословање без остварења вишка или мањка прихода – известиле су представнице Дома здравља „Нови Сад“, а Савет је једногласно прихватио предложени Програма рада.