На данашњој седници Савета за заштиту животне средине чланови Савета су разматрали Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину конципиран је на бази планираних прихода од 255.630.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину и обухвата: постицајне, превентивне и санационе програме и пројекте; програме и пројекте праћења стања животне средине на територији Града Новог Сада; програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације програма

  Планирани приходи, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у висини од   245.000.000.00, остварен је у износу од 219.448.341,70 динара, Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе од планираних 110.000,00 динара, остварен је са 39.180,60 динара, Накнада од емисије  SO2 и NO2, прашкастих материјала и одложеног отпада, од планираних 6.100.000.00, остварено је 396.134,21 динара и Приходи из буџета Града Новог сада од 4.420.000,00 су остварени са 4.417.866,72 динара. Остварени приходи у 2016. години били су за 31.328.476,77 динара мањи од планираних.

Од планираних расхода за Постицајне, превентивне и санационе програме и пројекте коју су у висини од 187.920.000,00 динара, остварено је 159.504.487,46 динара, за Програме и пројекте праћења стања животне средине(мониторинг) на територији Града Новог Сада, планирано је 7.000.000,00,  оствaрено 4.715.032,00 динара. Од планираних 15.000.000,00 динара за Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада, остварен је расход од 12.407.424,00 динара, за Образовне активности и јачање свести о потреби заштите и квалитету животне средине планиран је расход од 40.000.000,00, а остварен са 39.450.000,00 динара, за Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине планирано је 4.220.000,00, а остварено 2.433.524,00 динара, док је планирани расход од 1.490.000,00 за Трошкове реализације програма, оствaрен у висни од 665.808,00 динара.

Савет је већином гласова усвојио Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину и упутио Скупштини Града Новог Сада на разматрање за наредну седницу.