На данашњој седници Комисије за представке и предлоге, између осталог,  разматране су представке Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, као и одговори надлежних управа на раније поднете представке истог удружења. Поводом захтева овог Удружења да се изврши реконструкција споменика „Жар птица“, из Градске управе за културу одговорили су да се средства за одржавање споменика обезбеђују годишњим програмом одржавања јавних градских функција. О томе су обавестили Градску управу за комуналне послове да је неопходно да се, уколико средства за ову намену нису обезбеђена, предузму мере како би била обезбеђена за одржавање споменика у 2017. години.

Из Градске управе за социјалну и дечију заштиту, поводом захтева Удружења да се измени Одлука о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга, одговорили су да наведено право има појединац, односно породица која, на основу правоснажног решења надлежног органа, оствари право на материјално обезбеђење и додатак за негу и помоћ другог лица, личну и породичну инвалиднину на основу учешћа у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године, по прописима из области борачке и инвалидске заштите и месечно новчано примање на основу учешћа у ранијим ратовима по прописима из области борачке и инвалидске заштите. Они такође кажу да им се ово Удружење обраћало више пута до сада, наводећи да су већина њихових чланова примаоци социјалне помоћи, да удружење броји преко 4.000 регистрованих чланова на територији Града и да се процењује да, узимајући у обзир и учеснике оружаних сукоба регистроване у другим удружењима, као и оне који нису регистровани у удружењима, има око 12.000 учесника оружаних сукоба на територији Новог Сада.

Имајући у виду све што је наведено, ратни ветерани не спадају у круг лица која остварују право на ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга, али остварују ослобађање под једнаким условима као и остали грађани, те уколико су корисници новчане социјалне помоћи или додатка за помоћ и негу другог лица, у складу са Законом о социјалној заштити, ослобађање остварују путем Центра за социјални рад, а уколико су пензионери са пензијом која не прелази 60% од основа за одређивање најнижег износа старосне или инвалидске пензије, путем Градске управе за социјалну и дечију заштиту-одговарају из ове управе.

Предлог Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, да се простор на којем се налази споменик погинулим борцима у ратовима од 17.08.1990. до 26.06.1999. године “Жар птица” назове Трг војника Србије, како би се одала пошта свим борцима који су положили свој живот у борби за отаџбину, Комисија за представке и предлоге упутиће Комисији за називе делова насељених места и јавних служби.