Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници разматрао је и већином гласова усвојио, Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2016. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2017. годину.

Чланови Савета су прихватили и упутили Скупштини града на разматрање и Информацију Градске управе за комуналне послове, у вези са обезбеђивањем олакшица за плаћање комунално-стамбених услуга, број: III-352-1/2017-457 од 17. mаја 2017. године.

Олакшице плаћања комунално-стамбених услуга, број: III-352-1/2017-457 од 17. mаја 2017. године, обједињене наплате комунално-стамбених и других услуга по уговору, за чији рачун се врши обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга по уговору, подразумевају да се корисницима који имају неизмирена потраживања за период од 1. јануара 2008. године до 31. марта 2017. године, омогући исплата главнице неизмиреног потраживања у целости и трошкова принудне наплате најкасније до 30. новембра 2017. године, који износе 3,3 милијарде динара, уз отпис припадајуће камате закључно са даном исплате главнице, која износи 1,1 милијарду динара.