Чланице Комисије за родну равноправност су на данашњој седници разматрале Допис Поверенице за заштиту равноправности, бр.021-02-183/2017-02 од 19. априла 2017. године.

Повереница у овом допису препоручује да град Нови Сад предузме све мере и активности из своје надлежности у свим сферама политичког и јавног одлучивања у вршењу јавних функција у органима јединице локалне самоуправе, установама односно јавним предузећима чији је оснивач локална самоуправа, како би обезбедили укључивање и подстицање равномерне заступљености жена и мушкараца и предузме све мере и активности из своје надлежности у циљу подстицања равномерне заступљености жена и мушкараца из различитих средина(урбаних и руралних) и маргинализованих група.

Поступајући по наведеном захтеву, Комисија је усвојила Закључак у ком обавеавештава Повереницу за заштиту равноправности да је предузела следеће мере и активности: у сарадњи са сигурном кућом Центра за социјални рад Града Новог Сада организовале “16 дана активизма у борби против насиља над женама”, учествовале су у организацији трибине “Родна равноправност у Републици Србији и спречавње дискриминације над женама” организовале су посету Сигурној женској кући Центра за социјални рад Града Новог Сада, у сарадњи са Одсеком за равноправност полова и националне мањине Градске управе за опште послове Града Новог Сада учествовале су у изради одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и Одлуке о равноправности полова Града Новог Сада и у сарадњи са одсеком за равноправност полова и националне мањине Градске управе за опште послове Града Новог Сада учествоваће у организацији свечаног потписивања Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

Комисија је усвојила и закључак којим већином гласова подржава акцију “Дан једнаких плата” што подразумева да се великим трговинским ланцима упути допис којим би се од исти затражило да 10. јуна одобри попуст од 11% при куповини женског дела популације, за колико и јесте мањи просек плата жена у односу на мушкарце.