На данашњој седници Комисије за родну равноправност разматран је допис Заштитника грађана Републике Србије о заступљености жена у органима Града Новог Сада, као и о локалном механизму за родну равноправност.

У допису се, између осталог каже: „С обзиром да је спровођење принципа родне равноправности у јединицама локалне самоуправе од изузетног значаја за унапређење положаја жена и достизање свеопштег благостања друштва, Заштитник грађана, у складу са својим надлежностима, у циљу унапређења остваривања и заштите људских права, са посебним освртом на права жена, спроводи истраживање о заступљености жена у органима јединица локалне самоуправе у Републици Србији, као и о локалним механизмима за родну равноправност у складу са одредбама Закона о рабноправности полова“.

С тим у вези, чланице Комисије су разматрале и достављене упитнике. Упитник за прикупљање података о заступљености жена на местима одлучивања на локалном нивоу односи се на број мушкараца и жена на местима одлучивања у Градској управи, где је констатовано да су од 11 чланова Градског већа заступљене две чланице и да функцију заменика председника Скупштине Града врши жена. Када је реч о запосленим и руководиоцима у Градској управи, 24 мушкарца и 41 жена руководе градским управама, 82 мушкарца наспрам 146 жена руководиоци су одељења и служби у оквиру градских управа, а број запослених на извршилачким позицијама је 628 мушкараца и 421 жена. У скупштинском парламенту има 49 одборника и 29 одборница.

У Упитнику за прикупљање података о локалним механизмима за родну равноправност наведено је да је у Скупштини Града Новог Сада успостављен механизам за родну равноправност, јер је Комисија стално скупштинско тело предвиђено Статутом, да постоји особа запослена у Управи задужена за послове родне равноправности, да је Скупштина Града усвојила Одлуку о родној равноправности и да Комисија за родну равноправност сарађује са Координационим телом за родну равноправност Владе Републике Србије при спровођењу Акционог плана за примену Националне стратегије за родну равноправност.