Чланови Савета за особе са посебним потребама су на данашњој седници разматрали Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоз деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика у такмичењима.

Правни основ за доношење Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоз деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика у такмичењима, садржан је у Статуту Града Новог Сада и Закону о основама система образовања и васпитања.

Разлог за доношење измене и допуне ове Одлуке је поједностављење поступка остваривања права деце и ученика и прецизирање радњи у поступку остваривања права, као и обезбеђивање средстава школама за организовање окружних такмичења и уређује се обезбеђивање превоза ученика основне школе који станују на удаљености већој од четири километра од седишта основне школе чијем уписном подручју припада, у случају да јавни превозник нема редовну линију на одређеној релацији.

Поред наведеног, Предлогом одлуке прописује се да се овом одлуком уређује и начин обезбеђивање средстава за организовање окружног такмичења, храна за ученике, менторе и дежурне наставнике, материјал потребан за такмичење, уколико средства нису обезбеђена на други начин.

Савет је већином гласова усвојио Предлог одлуке о изменама и допунама ове Одлуке и упутио га Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.