Чланови Савета за образовање и спорт на данашњој седници, разматрали су Предлог одлуке о изменама одлуке о програму инвестиционих активности Јаног предузећа ”Спортски и пословни центар Војводина” за 2017. годину и  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа ”Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину.

Изменама Програма, повећава се укупна вредност инвестиционих радова у 2017. години за 7,5 милиона динара који обухвата радове на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу и за 15,3 милиона динара за радове на санацији електроенергетских инсталација Велике дворане.

Пред Саветом се нашао и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима.

Изменама и допунама ове  Одлуке  поједностављује се поступак остваривања права деце и ученика и прецизирање радњи у поступку остваривања права, као и обезбеђивање средстава школама за организовање окружних такмичења и уређује се обезбеђивање превоза ученика основне школе који станују на удаљености већој од четири километра од седишта основне школе чијем уписном подручју припада, у случају да јавни превозник нема редовну линију на одређеној релацији.

Поред наведеног, Предлогом одлуке прописује се да се овом одлуком уређује и начин обезбеђивање средстава за организовање окружног такмичења, храна за ученике, менторе и дежурне наставнике, материјал потребан за такмичење, уколико средства нису обезбеђена на други начин.

Већином гласова усвојени предлози су прослеђени Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.