Пред члановима Савета за особе са посебним потребама на данашњој седници, нашло се  Разматрање одговора Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новг Сада поводом дописа Савета у вези са регулисањем саобраћаја семафорима на територији Града Новог Сада.

На захтев овог Савета  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дала одговор у којем се каже да семафор Булевара Михајла Пупина-Жарка Зрењанина, нема могућност продужења трајања зеленог светла, Булевар Ослобођења-Јеврејска, Футошка има четири различита програма током дана, зелено за пешаке траје око 20 секунди осим током ноћи то јест после 21h па до 5h ујутру и планирано је да се у наредном периоду измени ноћни програм као и да га активирамо након 23h. На раскрсници Футошки пут-Хајдук Вељкова, Цара Душана, у наредном периоду се планира измена рада семафора и има могућност продуженја од 4 до 6 секунди. На семафору Народног фронта-Шекспирова, повећано је зелено време за пешаке на 15 секунди, а за пешачки прелаз у центру Руменке, где је дужина трајања зеленог светла 8 секунди и заштитино време 10 секунди, ова градска управа је мишљења је то време довољно.

Савет се сложио да за једну од наредних седница позову предтавника Градске управе за инвестиције и грађевинско земљиште који би додатно дали објашњења за регулисање саобраћаја семафорима на проблематичним пешачким прелазима.