Комисија за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству на данашњој седници разматрала је пристигле иницијативе за доделу Октобарске награде Новог Сада за 2017. годину.

Чланови Комисије су утврдили да је благовремено, а то је до 15. септембар 2017. године, пристигло 10 предлога за кандидате за доделу Октобарске награде. Међу предложеним кандидатима су: секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић, Клуб еминентних давалаца крви “Изворни клуб 100”, редовни професор Универзитета у Новом Саду проф. др Драган Мунитлак, “Каћке новине”, Светозар Пајић Дијак, директор Фолклорног удружења “Велико коло” Ветерник Милан Веселиновић, Галерија Матице Српске, “Дневник”, диригент Тамара Адамов Петијевић и директор Шаховског клуба “Југовић” др Мирослав Копања.

Октобарска награда Новог Сада додељује се за изузетна остварења у областима науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва, публицистике и новинарства у свим облицима информисања, планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства, проналазаштва, развоја нових технологија и усвојених нових технолошких система, унапређења и заштите животне средине, просвете и развоја школарства, спорта и постигнутих спортских резултата, здравства и здравствене заштите и социјалног и хуманитарног рада. Новембарска повеља  додељују се грађанину и групи грађана за неговање демократских традиција и јачању заједништва грађана и грађанки Новог Сада, привредни развој, духовно стваралаштво, здравствену и социјалну заштиту, просвету и спорт и друге делатности, хуманитарне и добротворне активности и испољавање храбрости у ванредним ситуацијама, спасавање људских живота и спречавање материјалних штета.