Данас је одржана XXV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о максималним броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину

2. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада

3. Одлука о изради плана детаљне регулације Мишелука I у Новом Саду

4. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

5. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.-30.6. 2017. године

6. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину-текуће субвенције, за период јануар-јун 2017. године

7. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период јануар-јун 2017. године

8. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за период од јануара до јуна 2017. године

9. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину – за период од 1. јануара до
30. јуна 2017. године

10. Одлука о отпису дуга субјекту приватизације Акционарском друштву „Индустрија обуће“ Београд

11. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора „Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о избору председника, заменице председника и чланова Савета за међунационалне односе Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању две чланице Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад

– Решење о избору председнице, заменика председнице и чланова Комисије за односе са верским заједницама

– Решење о именовању директорке Музеја Града Новог Сада, Петроварадин