Данас је одржана XXIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о измени Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину

2. Одлука о измени Кадровског плана градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2017. годину

3. План детаљне регулације простора за породично становање, потес Шевињак у Лединцима

4. План детаљне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду

5. Одлука о изменама и допунама плана детаљне регулације „Булевар III“ у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 7079 и 7123 К.О. Нови Сад I)

6. Одлука о изменама и допунама плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду

7. Одлука о изменама и допунама плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште)

8. Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка)

9. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу

10. Одлука о изради плана детаљне регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд – Велики рит I“ у Новом Саду

11. Одлука о изради плана детаљне регулације дела центра у Петроварадину

12. Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке

13. Одлука о одређивању органа Града Новог Сада надлежног за утврђивање подручја основних школа за упис деце

14. Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

15. Одлука о обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у буџету Града Новог Сада у 2018. години

16. Програм о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину – текуће субвенције

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

19. Одлука којом се предлаже пренос права својине на парцелама у власништву Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада

20. Закључак о ослобађању обавезе плаћања доприноса Града Новог Сада, као инвеститора на изградњи 276 стамбених јединица, у Улици војводе Путника у Ветернику, у циљу обезбеђења трајних стамбених решења за најугроженије избеглице, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5

21. Локални акциони план за борбу против корупције Града Новог Сада

22. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу директорке Апотеке Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о именовању председнице Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Балетске школе у Новом Саду