Комисији за представке и предлоге данас су се обратиле представнице становника Сремске Каменице из Вихорске улице. Како су нагласиле у свом обраћању, већ више од десет година обраћају се надлежним службама и предузећима са захтевом да се део Вихорске улице асфалтира и осветли јавном расветом. Како су навеле, у том делу има двадесетак кућа, улица је под нагибом, мрачна је и недоступна за возила Хитне помоћи или ватрогасна возила, што им највише и ствара проблеме. Такође, приликом лошег времена за време падавина, подлога је расквашена, стварају се баре и онемогућено је нормално кретање и возилима и пешацима.

Чланице и чланови Комисије једногласно су донели закључак да се њихов захтев упути Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Градској управи за урбанизам и грађевинске послове како би се нашао начин за решавање проблема становника овог дела Сремске Каменице.

На седници су разматрани и одговори на раније упућене представке које су грађани износили приликом обраћања Комисији, а сви добијени одговори од надлежних служби, установа и предузећа, биће достављени тим грађанима.