Професор др Тихомир Вејновић, лекар специјалиста гинекологије и акушерства и субспецијалиста перинатологије, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду и управник Клинике за гинекологију и акушерство КЦ Војводине, добитник је Фебруарске награде за 2017. годину, одлучено је на данашњој, свечаној седници Скупштине Града Новог Сада.26-01-18-1

Највише градско признање додељено је проф. др Тихомиру Вејновићу за истакнути академски и клинички ангажман са међународно признатим резултатима рада у здравству, изузетан допринос научноистарживачкој делатности у медицини и остварена визионарска достигнућа у новим здравственим технологијама и организацији здравствене заштите.

Иницијативу да високо градско признање добије проф. др Тихомир Вејновић поднели су Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва, Организација за подршку женама са инвалидитетом “…из круга Војводина”, Удружење за гинеколошку ендоскопију Србије и Удружење “Мамаријум” из Новог Сада. Новчани део награде износи 130 хиљада динара.

Проф. др Тихомир Вејновић рођен је 22. новембра 1958. године у Апатину. У звање редовног професора на Катедри за гинекологију и акушерство на Медицинском факултету у Новом Саду изабран је 2008. године. На месту шефа Катедре је био од 2011. до 2016. године. Члан међуодељенског одбора САНУ за биологију и хуману репродукцију постаје 2004. године, а за члана Академије Медицинских наука Српског лекарског друштва биран је 2006. године. Именован је за почасног члана доктора наука Универзитета Василе Голдиш у Араду 2013. године. Члан је Савета Универзитета у Новом Саду од 2017. године, а члан је Одбора за хуману репродукцију Одељења медицинских наука САНУ од 2015. године. У својој дугогодишњој каријери организовао је више од 150 научних и стручних скупова и успоставио је међународну сарадњу са најеминентнијим стручњацима из области гинекологије и акушерства из Немачке, Велике Британије, Русије, Шведске, САД, Аустрије, Мађарске, Румуније и других земаља. Интензивна стручна и научна сарадња резултирала је почасним чланством у пет међународних удружења и избором за председника регионалног Удружења гинеколога и акушера ДКТМ 2012. године. Оснивач је Српско-немачког удружења гинеколога и акушера 2015. године и Српско-мађарског удружења гинеколога и акушера 2016. године. Објавио је преко 40 научних и стручних радова, публикованих у водећим часописима националног и међународног значаја. Кључни допринос његовог научноистраживачког рада је модификација технике царског реза, која је презентована у 17 здравствених институција широм света. Министарство здравља Републике Србије је 2017. године одобрило примену модификације технике царског реза као научно доказане и проверене нове здравствене технологије. Ова оперативна техника усвојена је и примењује се у здравственим центрима више европских држава, а техника доприноси већој безбедности пацијенткиња, бржем и квалитетнијем опоравку жене од хируршког захвата и брже враћање у средину.26-01-18-2

Фебруарска награда додељује се као друштвено признање за најзначајнија дела и достигнућа грађана Новог Сада која су у духу неговања слободарске традиције Града и јединства свих његових грађана. Ово признање Скупштина града додељује грађанину за обједињене напоре који су у духу слободарских традиција Града, неговања међуљудске толеранције и јединства свих његових грађана за активности и дела која афирмишу име и традицију, славу и реноме Града Новог Сада, допринос у култури, уметности, књижевним делима, изучавању историјске грађе и научно истраживачке делатности у целини и истакнутом ангажману у хуманитарним, социјалним и здравственим областима, а поводом Дана Града – 1. фебруара, дана када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним краљевским градом.