Чланови Савета за особе са посебним потребама су на данашњој седници упознати са Информацијom о раду Друштва Призма аутизма, поводом Априлских дана аутизма у Новом Саду.

Основни циљ рада Удружења основаног 2015. године је превенција институционализације, односно подршка и обезбеђење услова за квалитетан живот особа са аутизмом у заједници, уз остваривању права на континуирану и персонализовану подршку.

Као фокус рада из овог Удружења истичу обављање активности које су дефинисане као кључне за постизање успеха у подршци особама са аутизмом а то су: истине и заблуде о аутизму и његовом третману, рана и тачна дијагностика, рана интервенција, васпитање и прихватање правила живота у заједници, константна социјализација, излети, путовања, климатски опоравак, стручни рад у зависности од специфичних потреба особе, улога породице и подршка породици, улога појединих институција система и активна сарадња, разумевање и реаговање на потребе особа са аутизмом у различитом узрасном добу, решавање питања хуманог становања као и правна заштита.

Једна од најуспешнијих активности је учешће чланова овог Удружења у програму „Становање уз подршку“ које представља хумани облик живота за одрасле особе са аутизмом и  реализује се у организацији Града Новог Сада и ШОСО „Мила Петровић“ од јуна 2016. године. Спровођење овог Програма по принципу суфинансирања од стране Града и родитеља показало је веома добре резултате а његов наставак уз адекватне промене, са циљем унапређења услуге и постепен прелазак на стално становање уз подршку је дефинисан као најважнији циљ за 2018. и 2019. годину.