На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину. Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у програмском делу буџета.

Како је речено на седници Савета, узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода, као и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у укупном износу од 6.670.484.839,38 динара, који се распоређује овим предлогом, укупна средства за потрошњу у 2018. години износе 27.887.479.517,30 динара, односно повећана су за 13,9% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 24.485.715.485,01 динар.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 27.714.126.779,34 динара, а финансираће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 6.647.698.141,23 динара и прихода и примања буџета у износу од 21.066.428.638,11 динара. Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 173.352.737,96 динара, а финансираће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 22.786.698,15 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и прихода и примања буџета у износу од 150.566.039,81 динар.