Чланови Савета за особе са посебним потребама на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Предлогом одлуке је, у оквиру дневних услуга у заједници, предвиђена услуга лични пратилац детета. Како је објашењно, ова услуга до сада је реализована у оквиру услуга подршке за самосталан живот, под називом додатна социјална подршка детету и ученику, а измена је извршена је ради усаглашавања са одредбама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Ова услуга обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у складу са потребама корисника, о чему решењем одлучује Центар за социјални рад, посебно ценећи породични статус домаћинства детета са сметњама у развоју и степен подршке, у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Предлогом одлуке, такође, досадашњи назив услуге дневни боравак за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању, који се организује у Центру за социјални рад Града Новог Сада, замењен је називом Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику.

Предлогом одлуке је у оквиру групе услуга подршке за самосталан живот, у делу становање уз подршку, предвиђена услуга Мале кућне заједнице. Ову услугу дужи низ година реализује Школа за основно и средње образовање “Милан Петровић” са домом ученика, у оквиру Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада. Услуга становања у малим кућним заједницама обезбеђује се младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим лицима са тешкоћама, и обухвата одговарајући смештај, стручну помоћ и подршку за развој и одржавање практичних вештина потребних за свакодневни живот. Услуга становања у малим кућним заједницама обезбеђује се у становима и породичним стамбеним зградама којима располаже Град, као и становима и породичним стамбеним зградама обезбеђеним наследством, задужбинама, фондацијама и легатима, са којима Град закључи уговор о сарадњи, за ову намену.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада заказаној за петак, 28. септембра.