Чланови Савета за заштиту животне средине су на данашњој седници једногласно усвојили Предлог плана квалитета ваздуха у Агломерацији “Нови Сад” за период 2017-2021. године.

Законом о заштити ваздуха прописано је да је у зонама и ширим градским подручјима у којима је ваздух треће категорије квалитета, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. План квалитета ваздуха доноси се на основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха који су довели до загађења ваздуха на територији за коју се План доноси. Законом о заштити ваздуха прописано је да сагласност на планове квалитета ваздуха даје Министарство за заштиту животне средине, а Уредбом о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2011. годину, квалитет ваздуха у агломерацији “Нови Сад” у 2011. години сврстан је у трећу категорију.