На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини Града Новог Сада.

Према речима представника предлагача чланице Градског већа за буџет и финансије Александре Радак, приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду остварени су у износу од 21 .966.780.477,35 динара, што представља 79% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 98,8% планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-септембар 2018. године.

Према Извештају, укупни расходи и издаци буџета финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 13.806.444.858,99 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 49,6% планираних расхода и издатака за целу годину, а 62,1% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-септембар 2018. године.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини Града Новог Сада упућени су Скупштини града на разматрање.