Чланови Савета за економски развој Града на данашњој седници прихватили су већином гласова Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину и упутили га Скупштини града на разматрање.

Према Предлог решења, за реализацију Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину планирана су средства у укупном износу од 115.818.211 динара. Туристичка организација Града Новог Сада у 2019. години реализоваће две програмске активности и један пројекат, и то програмске активности Управљање развојем туризма и Промоција туристичке понуде, одосно пријекат Туристичка сигнализација.

Као основни циљеви Туристичке организације Града Новог Сада наведено је промоција и развој туристичких производа Града Новог Сада и спровођење активности које за циљ имају повећање туристичког промета, потом приступ промоцији туристичке понуде Града Новог Сада као комплексној и одговорној активности усмереној на повећању броја долазака и ноћења домаћих и страних туриста у Нови Сад и остваривање већег прихода од туризма, информисање домаће и стране јавности о туристичкој понуди Града Новог Сада, координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којима се промовишу туритичке вредности Новог Сада, организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација, прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на територији Града Новог Сада, унапређење рада туристичко-информативних центара са циљем информисања туриста као и упознавања туриста са квалитетом туристичке понуде, подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора, учешће у изради као и реализација домаћих и међународних пројеката из области туризма и прикупљање и анализа података о туристичкој привреди Града Новог Сада.