Савет за јавни ред и мир и безбедност обратиће се Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије са молбом да се Савету достави информација о предлогу Удружења грађана “Истина – Тамарини закони”, односно информација о испуњености услова да наведени предлог, у складу са позитивно-правним прописима Републике Србије и Пословником Народне скупштине буде разматран од стране надлежних радних тела и Народне скупштине Републике Србије, закључено је на данашњој седници Савета. Предлог које је Удружење грађана “Истина – Тамарини закони” упутило Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу односи се на доношење прописа којим ће се допринети остваривању правне сигурности грађана у поступцима пред правосудним органима, а на данашњој седници члановима Савета обратио се заступник Удружења грађана “Истина – Тамарини закони” Бранко Миладиновић и упознао их са активностима овог Удружења.

Имајући у виду да Савет прати стање у областима јавног реда и мира и безбедности, као и у области противпожарне заштите и да разматра питања која се односе на обим и структуру учињених прекршајних и кривичних дела којима се угрожава јавни ред и мир и безбедност, на седници је закључено да је због губитка људских живота од последица пожара на територији Града Новог Сада у протеклом периоду потребно да се оствари ефикаснија примена прописа ради заштите права грађана у поступцима пред правосудним органима.